เอกสารสำหรับการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2556

สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4
6
74  5

Advertisements

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

ในวันที่ 24 มีนาคม 2556 ณ อาคาร 5 โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เชิญส่งผลงาน “ออกแบบปกสมุดโรงเรียน ชิงรางวัลกว่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร”

โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ส่งผลงานการออกแบบปกสมุดโรงเรียน (ปกหน้า+ปกหลัง) เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 3,000 พร้อมเกียรติบัตร

สนใจ:::: ติดต่อขอรับรายละเอียด ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 – วันที่ 12 มีนาคม 2556

ปิดรับผลงาน วันที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น.
ประกาศผล วันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ บอร์ดหน้าห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ

เข็มทิศชีวิต : แนะนำหนังสือ

ฐิตินาถ  ณ  พัทลุง.  เข็มทิศชีวิต.  กรุงเทพฯ: อาศรมสารนาถ, 2547.  203  หน้า.

ชะตากรรมอันลำเค็ญของผู้หญิงคนหนึ่ง ขณะที่ยังเป็นแม่ลูกอ่อนและกำลังเปิดบริษัทได้ไม่ถึงเดือน สามีผู้เป็นหลักของครอบครัวก็จากไป ทิ้งหนี้สินหลายสิบล้านบาทให้เธอแบกรับ วันขึ้นปีใหม่ ๆ ที่ใคร ๆ พากันสนุกสนานรื่นเริง แต่เธอต้องจัดงานศพให้สามี และต้องรับหน้าเจ้าหนี้จากธนาคารต่าง ๆ ที่มาทวงเงินกลางงาน

คนสิ้นหวังกับชีวิต ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงที่มาพร้อมกับภาระอันหนักอึ้ง เธอจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร เข็มทิศชีวิต ไม่ใช่หนังสือธรรมะ แต่ความสำคัญอยู่ที่คุณค่าของการปฏิบัติธรรม

การนำนำประสบการณ์ความทุกข์ของตน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและผู้อื่น ไม่ปล่อยให้ความทุกข์เกิดขึ้นและผ่านไปอย่างไร้ความหมาย การเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นบทเรียนล้ำค่า ไม่ปล่อยให้มาบั่นทอนชีวิตจิตใจ แต่แปรเปลี่ยนเป็นปัญญา ก็ช่วยสร้างสรรค์ชีวิตได้

“ผู้คนพากันคิดว่า เงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ คือสิ่งที่ชีวิตต้องการ แต่ได้มากเท่าไรก็ไม่มีความสุขเสียที” ทุกคนน่าจะมีเข็มทิศประจำใจ เพื่อไม่ใช้ชีวิตก้าวผิดทิศผิดทาง ถูกความทุกข์ท่วมทับ สับสนจนอับสิ้นหนทาง หนังสือเข็มทิศชีวิตนี้ จะแนะนำให้ใช้ปัญญาเพื่อหาทางออก

“มนุษย์เราเรียนรู้ทุกอย่าง ตั้งแต่เชื้อโรคไปถึงดวงดาว แต่สิ่งที่มนุษย์ไม่เคยส่องดู และทำความรู้จักน้อยที่สุดคือใจตัวเอง…มนุษย์ทำความสุขหล่นหายไปจากใจ ยังไปเที่ยวตามผับตามบาร์ ตามห้างได้ทุกวัน”

คนจำนวนมากหลอกตัวเอง ยอมเป็นหนี้มากมาย เพื่อสร้างภาพให้ตนเองเป็นผู้มั่งมี ด้วยบ้าน รถยนต์ ข้าวของอุปกรณ์อื่น ๆ แต่จิตใจเหี่ยวแห้งลงไปทุกวันกับภาระหนี้สินที่ทับถมทวีคุณและการหาตัวเองไม่เจอ”

“สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต ไม่ต้องใช้เงินซื้อ และเงินซื้อไม่ได้ ไม่ว่าเป็นจิตใจที่พัฒนาแล้วหรือความสุข ความอบอุ่นใจ”

คนที่เข้าใจตัวเอง จะเข้าใจและเห็นใจคนอื่นมากขึ้น เบียดเบียนคนอื่นน้อยลง ครอบครัวก็จะมีความสุข บริษัทก็จะราบรื่น ทุกคนช่วยกันทำงาน”

เข็มทิศชีวิต มากมายด้วยแง่คิดมุมมอง เกี่ยวกับกุญแจชีวิต กับดักชีวิต การเลือกคบคน การป้องกันความโกรธ การสร้างหนี้ การตัดสินคนอื่น วิถีชีวิตที่พอเพียง การเลือกสรรสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิต ธรรมชาติให้เวลาทุกคนมาจำกัดเท่ากันหมด ถ้าเราไม่ระมัดระวัง เวลาก็หมดไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิต

ขอจบด้วย คำกล่าวของแซมมวล สไมล์ส ที่กล่าวไว้ว่า  “ความคิดกำหดการกระทำ การกระทำกำหนดนิสัย นิสัยกำหนดความเคยชิน และความเคยชินกำหนดชะตากรรม”

 

การสำรวจและการศึกษากล้วยไม้ในประเทศไทย รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

บทความ โดย ครูธันว์ ขำทอง ครู คศ.1 โรงเรียนกระทุ่มแบน & […]

แข่งทักษะสังคมคัดตัวแทนไประยอง

ผลการแข่งขันทักษะสังคมศึกษาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสาคร มีกำหนดจัดการแข่งขันทึกษะทางสังคมศึกษา ในวันพุธที่  3 ตุลาคม  2555 ณ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการแข่่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลาง ครั้งที่  62  จังหวัดระยองเป็นเจ้าภาพจัดงานผลการแข่งขันมีดังนี้

ผลการแข่งขันทักษะสังคมศึกษา ฯ

3  ตุลาคม  2555

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา  โรงเรียนกระทุ่มแบน”วิเศษสมุทคุณ”

 

       ประเภทการแข่งขัน                เรียงลำดับคะแนนที่ได้ตามลำดับคะแนน

อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

1.  เพลงคุณธรรม
    1.1 เพลงคุณธรรม(ม.ต้น) ประชินนุสรณ์ กระทุ่มแบน”วิเศษฯ” บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)
    1.2 เพลงคุณธรรม(ม.ปลาย) กระทุ่มแบน”วิเศษฯ” สมุทรสาครวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ
2.  โครงงานคุณธรรม
    2.1 โครงงานฯ(ม.ต้น) สมุทรสาครวิทยาลัย วัดธรรมจริยาภิรมย์ กระทุ่มแบน”วิเศษฯ”
    2.2 โครงงาน(ม.ปลาย) เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาครบูรณะ
3.  ภาพยนตร์สั้น(ม.1-6) กุศลวิทยา สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาครวุฒิชัย
4.  ละครคุณธรรม(ม.1-6) กระทุ่มแบน”วิเศษฯ” วัดธรรมจริยาภิรมย์
5.  ละครประวัติศาสตร์(ม.1-6) เฉลิมพระเกียรติฯ วัดธรรมจริยาภิรมย์
6.  นิทานคุณธรรม
    6.1 นิทานคุณธรรม(ม.ต้น) ประชินนุสรณ์ บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) สมุทรสาครวิทยาลัย
    6.2 นิทานคุณธรรม(ม.ปลาย) กระทุ่มแบน”วิเศษฯ” เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครวุฒิชัย
7.  มารยาทไทย
    7.1 มารยาทไทย (ม.ต้น) อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาครวิทยาลัย บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)
    7.2 มารยาทไทย(ม.ปลาย) อ้อมน้อยโสภณชนูปภัมภ์ กระทุ่มแบน”วิเศษฯ” กุศลวิทยา
8. สวดมนต์แปล(ม.1-6) สมุทรสาครวิทยาลัย วัดธรรมจริยาภิรมย์

หมายเหตุ    -อันดับที่  1   เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมที่ระยอง

-ทั้ง 3  อันดับมีคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 80  ขึ้นไป ได้รับเกียรติบัตรระดับทอง

ตะลุยอาเซียน 55

กลุ่มสาระสังคมศึกษาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนขึ้นระหว่างวันที่ 8  สิงหาคม 2555ถึงวันที่ 8 กันยายน โดยให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันศุกร์ มีกิจกรรม  4  กิจกรรม ได้แก่

1)  กิจกรรมระบายสีชี้ตำแหน่งอาเซียน

2)  กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน

3)  กิจกรรมวาดการ์ตูนอาเซียน

4)  กิจกรรมจับคุ่เรียงภาพอาเซียน